Fysieke belasting .nl

Het doel van deze website is de maatschappelijke impact van fysieke belasting inzichtelijk te maken en het taboe dat erom heen heerst te doorbreken.

Zolang er mensen leven op aarde hebben zij zich lichamelijk moeten inspannen om zich te handhaven en in hun levensonderhoud te voorzien. Dit heeft geleid tot veel gezondheidsklachten die als onoverkomelijk werden beschouwd. De laatste decennia zijn deze gezondheidsproblemen in kaart gebracht, de ervan oorzaken onderzocht, de kosten ervan globaal becijferd en fysieke belasting wordt vanaf dan in veel gevallen vermijdbaar geacht. Mechanisatie heeft veel fysiek werk overgenomen.

Toch is er een onvoorstelbaar grote hoeveelheid fysieke arbeid overgebleven en zelfs bijgekomen door de toegenomen welvaart. Werk dat op het eerste gezicht niet te mechaniseren lijkt. Deze fysieke arbeid veroorzaakt veel lichamelijke problemen voor de werkers en zorgt jaarlijks voor vele miljarden aan directe verzuim en medische kosten en jaarlijks miljarden aan gevolgkosten voor de samenleving zoals langdurige uitkeringen en zorgkosten.

Zichtbaar is dit probleem allemaal niet, omdat we zo gewend zijn aan het doen van zware lichamelijke arbeid dat niemand ervan op kijkt. Iedereen tilt, duwt, trekt in zijn werk en/of in zijn vrije tijd. Dat ons lichaam meer kan presteren dan goed voor ons is, maakt dat we het niet begrijpen of niet willen begrijpen. Onderzoek heeft echter aangetoond dat ons lichaam maar een beperkte last kan hebben om langdurig gezond te blijven functioneren. Met de “safelifter” is dit uit te proberen:

Afbeelding van de safelifter

Een beetje spelen met het ‘pakket’ maakt veel duidelijk. De werkzaamheden die je doet, of die je jouw werknemers of aannemers laat doen, zijn al snel te zwaar voor hen om gezond te kunnen blijven. Beter is het om er maar niet te veel over na te denken en zeker niet om er over te praten. Het zou weleens aanzienlijke consequenties kunnen opleveren waar je niet op zit te wachten.

Laten we het maar blijven verstoppen. Het taboe in stand houden.

Kijk ter illustratie eens op de andere pagina’s van deze website hoe met de fysieke belasting wordt omgegaan in de verschillende bedrijfstakken. Hoe er zorgvuldig vermeden wordt het probleem van fysieke belasting zichtbaar te maken, laat staan er iets aan te doen.

Vele jaren onderzoek binnen de tilwereld vanuit de voormalige functie in een specialistisch bedrijf heeft veel informatie opgeleverd, dat door ondergetekende op deze site is gepubliceerd.